- Υπότιτλοι για τις τελευταίες ταινίες...

[Page 2] - Latest movies with Greek & English subtitles

Charter (2020)
Charter (2020)
Charter (2020)

S4F: 4.0 (1 vote) | iMDB: 6.2

Toscana (2022)
Toscana (2022)
Toscana (2022)

S4F: 4.8 (2 votes) | iMDB: 6

Firestarter (2022)
Firestarter (2022)
Firestarter (2022)

S4F: 4.5 (15 votes) | iMDB: 4.6

518DLs

Father (Otac) (2020)
Father (Otac) (2020)
Father (Otac) (2020)

S4F: 6.2 (3 votes) | iMDB: 7.6

152DLs

The Requin (2022)
The Requin (2022)
The Requin (2022)

S4F: 2.0 (2 votes) | iMDB: 2.6

229DLs

104DLs